1. Przetwarzanie przez Firmę Handlowo-Usługową "FOTO-SYC" Syc Agnieszka moich danych osobowych, podanych dobrowolnie za pośrednictwem powyższego formularza, w celu realizacji zwrotu/reklamacji przy wykorzystaniu podanego powyżej adresu poczty e-mail. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.
  2. Administratorem danych osobowych jest firma F.H.U. "FOTO-SYC" Syc Agnieszka, e-mail: sklep@foto-akcesoria.net.
  3. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych skutków oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
    Cofnięcia zgody dokonać można przez wysłanie formularza.
  4. Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:
  5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 40 dni od dnia realizacji zwrotu /reklamacji, a następnie zostaną usunięte.
  6. Przysługują mi prawa do:
  7. Ponadto zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).